RK basisschool De Schakel

 

Dicht bij huis ligt de plezierige basis voor je toekomst

RK basisschool De Schakel; een school in het hart van Ammerzoden. Een school die vertrouwen als basis voor haar pedagogische aanpak door middel van de Kanjertraining ziet. Ook een school die sinds januari 2012 in een gloednieuw en multifunctioneel gebouw zit met eigen technieklokaal, kookpunt en grote aula met podium voor de structurele vieringen en maandsluitingen waarin kinderen zich mogen presenteren.

Dicht bij huis
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en sociaal betrokken voelen binnen de school. Er moet een gevoel van gelijkwaardigheid, rust en vertrouwen zijn, van waaruit je jezelf mag zijn om zo een stap in je ontwikkeling te maken.
Hierin vinden wij het belangrijk stil te staan bij waarden en normen. Vanuit de kanjertraining bespreken we wekelijks onze vijf basisafspraken:

  • Ik ben te vertrouwen;
  • Ik help;
  • Niemand lacht uit;
  • Niemand is zielig;
  • Niemand speelt de baas;

Om het gevoel van "dicht bij huis" voor de leerlingen mogelijk te maken, hechten we veel waarde aan de contacten met onze ouders. Door diverse formele en informele contacten trekken we samen op in de ontwikkeling van de leerlingen.
Ook willen we een school zijn, die onderdeel is van de gemeenschap van Ammerzoden. Wij zijn als "schakel" van deze gemeenschap onlosmakelijk verbonden met dat wat leeft binnen onze gemeenschap. Ook laten wij onze betrokkenheid zien in de buitenschoolse activiteiten. We willen hieraan uiting geven door de natuur, geschiedenis en cultuur van het dorp bij school te betrekken.
Wij willen als school de rooms katholieke identiteit uitstralen door samen invulling te geven aan de katholieke vieringen en de parochie ondersteuning te bieden bij de communie en het vormsel. Ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging is iedereen welkom op onze school.

Plezier
Door als school de Kanjertraining in te zetten voor een goed pedagogisch klimaat, willen we een vertrouwde veilige omgeving creëren waar leerlingen dagelijks vol vertrouwen met veel plezier naartoe komen. Een omgeving waar leerlingen in een goede sfeer van en met elkaar leren, werken en spelen.
Het plezier willen we ook terug zien in de wijze waarop we activiteiten binnen en buiten de klas met elkaar vieren.
We geven uiting aan het plezier door in activiteiten en vieringen met de hele school op te trekken. Sinterklaas, Kerst, Allerzielen, carnaval, Schakelspektakel en schoolreis zijn zo een aantal van de activiteiten en vieringen waarin we samen optrekken. Maar ook wordt er aan het eind van de maand een maandsluiting georganiseerd, waarin de leerlingen hun talenten aan elkaar laten zien

Basis
We willen een school zijn die een goede, stevige didactische en pedagogische basis legt voor de verdere ontwikkeling. We houden hierbij rekening met de drie basisbehoeften

  • behoefte aan relatie;
  • behoefte aan competentie;
  • behoefte aan autonomie.

Door leerlingen op maat aan te spreken en rekening te houden met de mogelijkheden van de leerlingen, willen we tegemoet komen aan deze basisbehoeften.
Naast de drie basisbehoeften willen we rekening houden met de individuele verschillen in onderwijsbehoeften die er tussen leerlingen zijn. Voor iedere leerling moet er een zo'n passend mogelijk onderwijsaanbod zijn.
Tot slot zien wij in de basis meer dan alleen de didactische ontwikkeling. Wij willen een bijdrage leveren aan een zo breed mogelijke ontwikkeling op zowel didactisch, pedagogisch, sociaal, motorisch als creatief vlak.

Toekomst
Wij willen een school zijn die een stevige basis legt voor de toekomst van onze leerlingen. Deze basis bestaat naast de aangeboden kennis ook uit sociaal emotionele vaardigheden, een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en voldoende zelfstandigheid om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.
Omdat niet bekend is hoe de toekomst van onze leerlingen eruit zal gaan zien, willen we een zo'n breed mogelijk beroep doen op de talenten van de leerlingen. Binnen de inrichting van ons onderwijs en het schoolgebouw hebben we hiermee rekening gehouden door een eigen kooklokaal, technieklokaal, moderne ict-voorzieningen, onderwijstheater, onderwijstuin en een groot aanbod aan speelvoorzieningen.
Als school willen we blijven groeien, waarbij we rekening houden met de toekomst van onze leerlingen. Onze veranderende maatschappij vraagt steeds nieuwe inzichten en dus ook andere onderwijsinhouden en vaardigheden waarbij we onze leerlingen willen begeleiden.

Contact

RK basisschool De Schakel
't Bussche Kempke 2
5324 AC Ammerzoden
tel: 073-5997179
e-mail: info@deschakelammerzoden.nl
Website: www.deschakelammerzoden.nl

 

Aanbieders

Bedrijven & Diensten

Horeca

Huis en Tuin

Kleding

Beauty en Wellness

Media

Onderwijs

Sport & Ontspanning

Theater/Film/Cultuur

Verenigingen en Instellingen

Supermarkten

Toerisme

Verenigingen

Vervoer

Winkels

Zorg & Gemeenschap

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven