Ojbs de Lispeltuut

 

 

De Lispeltuut is een openbare jenaplanschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen.

Onze lijfspreuk is:

Jezelf ontwikkelen is

( kennis ) delen met anderen


Uitgangspunten:
Wij streven naar een positieve sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De Lispeltuut is een school waar het vanzelfsprekend is dat er contact is tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit. Behalve veiligheid zijn welbevinden, rust, warmte en vertrouwen belangrijke elementen. Een kind krijgt zo vertrouwen zodat hij of zij kan omgaan met emoties, nieuwsgierig kan zijn en uitdagingen aangaat.
Wij werken aan een brede ontwikkeling waarbij wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs vormt. Naast leren lezen, schrijven, rekenen etc. wordt ook veel aandacht besteed aan culturele en creatieve vorming.

Onze kernwaarden zijn:

  • verantwoordelijkheid
  • zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheden
  • veiligheid
  • samenwerkend leren
  • zorgzaamheid voor elkaar en de wereld


Situering van de school:
De school is gehuisvest in het centrum van Hedel. Het onlangs verbouwde gebouw staat aan een rustige straat en kijkt uit op de ruïnes van Het Kasteel. De school is voorzien van alle voor goed onderwijs noodzakelijke faciliteiten en heeft voldoende ruimte voor alle kinderen:

• 9 leslokalen
• een speellokaal voor groep 1/2
• een gemeenschapsruimte
• een teamkamer
• diverse andere ruimtes, zoals directiekamer, kamer voor administratieve
   ondersteuning, RT-ruimte en IB-ruimte


Buiten is een speelplein met moderne speelvoorzieningen voor kinderen van alle groepen. De speeltoestellen voldoen aan alle veiligheidseisen die de wet stelt.

Schoolgrootte:
De school heeft ongeveer 185 leerlingen, die voor 85 % uit Hedel komen en voor de overige 15 % uit de overige plaatsen rondom Hedel komen. De kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 9 groepen.

De school heeft 15 medewerkers:
- Een directeur
- Een Intern Begeleider
- 12 groepsleerkrachten (fulltime en parttime), die tevens extra taken hebben
- Een administratief medewerker
- Een leerkracht die de rugzakleerlingen begeleidt
- Daarnaast zijn er nog enkele vrijwilligers werkzaam 

Continurooster:
Wij werken met een continurooster. De schooltijden zijn: alle dagen, behalve de woensdag, van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan. Op woensdag is de school om 12.30 uur uit.

Groep 1 t/m 3 zijn behalve woensdagmiddag, ook vrijdamiddag vanaf 12.00 uur vrij.
De kinderen eten in de lunchpauze samen met hun klasgenootjes en stamgroepleider. De kleuterbouw krijgt elke dag nog ondersteuning in de groep tijdens de lunchpauze.

Contact

Ojbs de Lispeltuut
Kasteellaan 2A
5321GL Hedel
tel: 073-5993807
e-mail: directie@delispeltuut.nl
Website: www.delispeltuut.nl

 

Aanbieders

Bedrijven & Diensten

Horeca

Huis en Tuin

Kleding

Beauty en Wellness

Media

Onderwijs

Sport & Ontspanning

Theater/Film/Cultuur

Verenigingen en Instellingen

Supermarkten

Toerisme

Verenigingen

Vervoer

Winkels

Zorg & Gemeenschap

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven