KBO Maasdriel

 

KBO Maasdriel is een gezonde en levendige seniorenvereniging die uit ca. 900 leden bestaat en jaarlijks groeit. De vereniging is actief op het gebied van Zorg en Welzijn, zoals huisbezoeken en open eettafels en organiseert daarnaast veel ontspanningsactiviteiten. Ook is er oudereneducatie op ICT gebied.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn: Sociaal-maatschappelijke ondersteuning, Ontspanning, Dienstverlening en Belangenbehartiging.

- Sociaal-maatschappelijke individuele ondersteuning

Dit is de kernactiviteit van onze afdeling en behelst de meer directe en individuele hulp aan ouderen op allerlei gebied in het kader van Zorg en Welzijn. Dit kunnen klusjes zijn of persoonlijk advies.

De huidige groep van ca. 20 mensen bestaat uit twee coördinatoren, drie ouderenadviseurs, twee belastingdeskundigen en bezoekgroep en heeft een breed scala aan mogelijkheden om ouderen te adviseren, bij te staan en eventueel uit een isolement te halen.

Voorbeelden zijn:

-          Bezoek eenzamen, zieken, invaliden, weduwes en weduwnaars

-          Ouderenadvisering

-          Hulp en advies over administratieve en belastingzaken

-          Telefonisch contact

-          Open eettafels

-          Kaartjes en bloemen om troost te geven of felicitaties te sturen

-          Herdenkingsdienst overledenen

 

- Ontspanning

De vereniging biedt allerlei vertier om de sociale contacten in stand te houden en te verbeteren en om ontspanning te bieden. Deze zijn alleen toegankelijk voor leden.

Voorbeelden zijn:

-          Bridge

-          Volksdansen

-          Kienen

-          Dagtochtjes

-          Fietsarrangementen

-          Museumbezoek

-          Bedevaart

-          Gymnastiek

 

- Dienstverlening

De vereniging biedt algemene hulp aan ouderen (leden en niet-leden) betreffende vernieuwingen in de samenleving en veranderingen in de wetgeving. De vrijwilligers worden getraind om die taken goed uit te kunnen voeren.

Voorbeelden zijn:

-          Themamiddagen Verkeer/E-Bike, AWBZ, Zorgverzekering, Erfrecht/Testament, Valpreventie

-          Stichting Welzijn Bommelerwaard (SWB)
In dit samenwerkingsverband werken ouderenadviseurs, dementieconsulenten, consulenten voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligersconsulenten intensief samen.

-          Oudereneducatie (ICT)
Het is duidelijk dat ouderen meer en meer gebruik moeten maken van technologische hulpmiddelen, zoals computers en tablets. ICT cursussen verlagen de drempel voor ouderen waardoor ze beter in staat zijn om zelfredzaam te worden en zo de voortschrijdende digitalisering van de overheid het hoofd te bieden.

 

- Collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau

In het kader van de veranderende samenleving van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is collectieve belangenbehartiging uiterst belangrijk. Onze vereniging wil graag die rol spelen en met politieke partijen en gemeentebestuur vorm en inhoud daaraan geven.

 

Voorbeelden zijn:

-        Werkgroep WMO
Hierin werken afdelingen samen om te overleggen met de plaatselijke politiek.

Contact

KBO Maasdriel
Paterstraat 21
5331EA Kerkdriel
tel: 0418632432
e-mail: kbo.maasdriel@gmail.com
Website: www.kbomaasdriel.nl/

 

Aanbieders

Bedrijven & Diensten

Horeca

Huis en Tuin

Kleding

Beauty en Wellness

Media

Onderwijs

Sport & Ontspanning

Theater/Film/Cultuur

Verenigingen en Instellingen

Supermarkten

Toerisme

Verenigingen

Vervoer

Winkels

Zorg & Gemeenschap

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven