De Brug, school voor Praktijkonderwijs

 

De school

De Brug is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen worden voorbereid op een directe instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de leerlingen zo zelfstandig mogelijk gemaakt, zodat zij in de samenleving voor zichzelf kunnen zorgen.

De Brug is een bijzondere school vanwege zijn kleinschaligheid. Op onze school zitten ongeveer 110 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte in het praktijkonderwijs is 14 leerlingen, waardoor er veel aandacht is voor iedereen. Ook krijgt elke leerling een eigen coach/mentor, met wie regelmatig gesprekken zijn. In die gesprekken wordt de leerling gecoacht op de competenties en vaardigheden, die belangrijk zijn voor stage of voor het zelfstandig functioneren. De leerling wordt dus intensief begeleid richting zijn of haar toekomst.

Onderwijs en stage

De praktijkschoolperiode duurt ongeveer 5 jaar en kent een aantal leerlijnen: Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels, Burgerschap, Informatiekunde, Sociale Vaardigheden en Praktijk & Loopbaan. Ook is er ruimte voor sportieve activiteiten en voor creatieve vakken. De theorielessen zijn erop gericht om de praktijk(vakken) te ondersteunen. Met behulp van Arbeidsoriëntatie en Arbeidstraining worden de leerlingen voorbereid op de stage. Een assessment wordt afgenomen om te bepalen of een leerling daadwerkelijk stage kan gaan lopen. In de stagefase onderscheiden we de oriënterende stage, beroepsgerichte stage en de plaatsingsstage. De leerlingen lopen stage in de sector waar hun belangstelling en talenten liggen. Op school volgen zij dan de branchegerichte cursus, die bij deze stage past. De stage leidt tenslotte naar een plaats op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.

Het praktijkonderwijs betekent voor de ene leerling het eindonderwijs met een arbeidscontract als eindresultaat en voor de andere leerling een opstap naar het vervolgonderwijs.

Nadat de leerling de school heeft verlaten, biedt De Brug nog twee jaar nazorg. Het doel van deze naschoolse begeleiding is om onze oud-leerlingen, indien nodig, te adviseren en te helpen bij hun loopbaan (werkplek of vervolgopleiding). 

Doorstroommogelijkheden op De Brug

PrO/vmbo klas

In samenwerking met het Cambium College biedt De Brug de PrO/vmbo brugklas. Deze klas, genaamd de PrO+ klas, is een traject dat erop gericht is om de leerling te laten instromen op het vmbo. In de PrO+ klas krijgt de leerling de theorievakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Engels op vmbo-niveau, maar wel met extra begeleiding en ondersteuning.  Daarnaast worden de praktijkvakken van het Praktijkonderwijs gevolgd. Gaandeweg het traject wordt bekeken  welke keuze het best gemaakt kan worden. De leerling stroomt door naar vmbo of naar Praktijkonderwijs. Voor het geven van het juiste advies wordt gekeken naar de resultaten van de leerling, huiswerkattitude, zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren.

Entree-onderwijs

De Brug heeft een samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor uit Tiel. Het programma wordt verzorgd op De Brug en het ROC neemt het examen af.  Leerlingen die gemotiveerd zijn voor de theorie en ook de mogelijkheden daarvoor hebben, kunnen op De Brug het Entree programma van het ROC gaan volgen en daarmee ook een erkend Entree-diploma (voorheen  niveau 1 diploma ROC) behalen. Belangrijke vakken zijn: Nederlands, Rekenen, ICT-vaardigheden en Burgerschap. Maar ook de stage en de branchegerichte cursus zijn belangrijke onderdelen. 

Mogelijke (branchegerichte) profielen op De Brug:

 • Detail & Retail
 • Horeca
 • Dienstverlening & Zorg
 • Plant & Groene ruimte
 • Groene leefomgeving & Techniek
 • Metaal & Lassen
 • Bouw, Wonen en Onderhoud
 • Mobiliteit

Uitstroommogelijkheden:

 • Detail (werken in de winkel)
 • Horeca
 • Facilitair / zorg (werken in de schoonmaak)
 • Groenonderhoud
 • Bloementeelt (werken in de kas)
 • Transport en Logistiek / Magazijn
 • Productiewerk
 • Grond- / Weg- / Waterbouw
 • Bouw / Houtbewerking
 • Metaalbewerking

Aanmelding

Een leerling komt in aanmerking voor het Praktijkonderwijs, indien:

 • het IQ tussen 55 en 80 ligt en
 • er leerachterstanden van meer dan 3 jaar op twee vakken (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen) zijn en/of
 • er specifieke sociaal-emotionele ontwikkelingsbehoeften zijn.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kan contact worden opgenomen met mevr. Anouk Rutten (arutten@prodebrug.nl), psycholoog / zorgcoördinator van De Brug.

 

Contact

De Brug, school voor Praktijkonderwijs
Wielkamp 1
5301 DB Zaltbommel
tel: 0418-540394
e-mail: praktijkonderwijs@prodebrug.nl
Website: www.prodebrug.nl

Openingstijden

Maandag:
8.00 - 17.00 uur
Dinsdag:
8.00 - 17.00 uur
Woensdag:
8.00 - 17.00 uur
Donderdag:
8.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
-
Zondag:
-

 

Aanbieders

Bedrijven & Diensten

Horeca

Huis en Tuin

Kleding

Beauty en Wellness

Media

Onderwijs

Sport & Ontspanning

Theater/Film/Cultuur

Verenigingen en Instellingen

Supermarkten

Toerisme

Verenigingen

Vervoer

Winkels

Zorg & Gemeenschap

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven