NUMA Uitvaartzorg tracht te voldoen aan hedendaagse verwachtingen en daarnaast ook oog te hebben voor ontwikkelingen in de samenleving.  Op één punt willen wij echter toch graag ‘ouderwets’ blijven. De persoonlijke aandacht voor de nabestaanden stond én staat centraal in onze dienstverlening. Nu en in de toekomst. De keuze voor een uitvaartverzorger is immers een vertrouwenskwestie. Een vertrouwen dat wij nooit mogen en willen beschamen.